Klubové oznamy

Najbližšia klubová schôdza:

17.03.2018 -  45. členská schôdza  
 

Nadchádzajúce zberateľské stretnutia:

17.03.2018 - Zberateľské stretnutie v Pardubiciach

24.03.2018 - Zberateľské stretnutie v Trenčíne

14.04.2018 - Zberateľské stretnutie v Prahe

28.04.2018 - Zberateľské stretnutie v Bratislave