Pivné tácky slovenských pivovarov 2018

Nové pivné tácky vydané slovenskými pivovarmi v roku 2018

- podrobný popis o daných pivných táckach sa bude nachádzať len v "Katalógu pivných tácok slovenských pivovarov 2018 - 2019".

- "pivovary", ktoré nemajú vlastnú technológiu a pivá si nechávajú pod "rôznymi názvami" variť v iných pivovaroch sa nachádzajú v samostatnej sekcii "PRÍLOHA KATALÓGU" na konci tejto strany.

 

Urpiner, Banská Bystrica:

 

            75a                        75b

ERB, Banská Štiavnica:

            12a                        12b                         13a                         13b

            14a                        14b                         15a                         15b

Alžbetka, Bratislava (Založený v r. 2017):

 

             1a                           1b 

Hostinec, Košice:

 

            14a                        14b                         15a                        15b

Šemrák, Košice:

 

              3a                         3b