Pivné tácky slovenských pivovarov 2023

Nové pivné tácky vydané slovenskými pivovarmi v roku 2023

- podrobný popis o daných pivných táckach sa bude nachádzať len v "Katalógu pivných tácok slovenských pivovarov" a následných dodatkoch.

- "pivovary", ktoré nemajú vlastnú technológiu a pivá si nechávajú pod "rôznymi názvami" variť v iných pivovaroch sa nachádzajú v samostatnej sekcii "PRÍLOHA KATALÓGU" na konci tejto strany.