Zberateľské stretnutia na ktorých sa zúčastnili členovia nášho klubu v roku 2012

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PIVNÍCH SUVENÝRŮ

BRNO - 08.12.2012

11. ZÁHORÁCKA PIVNÁ BURZA

JABLONICA - 10.11.2012

40. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

MARTIN - 06.10.2012

9. NITRIANSKE STRETNUTIE ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

NITRA - 25.08.2012

13. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

ŽILINA - 07.07.2012

11.VÝMENNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

BANSKÁ BYSTRICA - 16.06.2012

BEERFEST 2012 A SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PIVNÍCH SUVENÝRŮ

OLOMOUC - 02.05.2012

38. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

BRATISLAVA - 28.04.2012

ZBERATEĽSKÁ BURZA PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

TRENČÍN - 31.03.2012

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PIVNÍCH SUVENÝRŮ

PARDUBICE - 17.03.2012

39. MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV PIVOVARSKÝCH SUVENÍROV

MARTIN - 03.03.2012